การเลือกคัดซื้อตรายางกับตราประทับ

เป็นที่ทราบกันดีในโลกของการทำงานว่าตรายางและตราประทับนั้นเสมอเหมือนตัวแทนหรือเครื่องหมายในการทำธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการยื่นจดหมายกับทางราชการ การขอจัดตั้งกิจการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เพราะด้วยธุรกิจ หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายเอกสารหรือเช็ค

ฉะนั้นการเลือกตรายางกับตราประทับให้เหมาะสมกับความประสงค์ในการใช้งาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากคัดเลือกตรายางที่ไม่มีคุณลักษณะแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ตราประทับนั้นเกิดความบิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน ภาพแตกเป็นลาย หรือการคัดใช้ยางที่ไม่มีคุณลักษณะ ก็อาจทำให้เกิดคำถามยางหย่อนคุณภาพก่อนเวลา ส่งผลให้เกิดความวอดวายต่อเอกสารได้

โดยการเลือกทำตรายางเพื่อให้ได้มาซึ่งตรายางและตราประทับที่ดี มีคุณภาพ พร้อมกับใช้งานได้นานนั้น ควรตรวจดูถึงคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ  ดังนี้

พินิจพิเคราะห์ถึงเรื่องรอยประทับคมชัด เนื้อยางลึกเป็นสันคมช่วยให้เส้นน้ำหนักในการประทับชัดเจน เนื้อยางมีความอ่อนตัวพร้อมกับเหนียวแน่นทำให้ไม่หย่อนคุณภาพได้ง่าย

ตรวจสอบถึงความถี่ในการใช้งานพร้อมกันไปกับเรื่องอุณหภูมิในการจัดเก็บ น้ำหมึกที่ใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้กิจ

พิเคราะห์ถึงเรื่องของการซับน้ำหมึกได้ดี เพื่อทำให้ภาพพิมพ์ออกมาคมชัด

ตรวจในเรื่องของการคัดใช้ยางพาราเกรดดี เพื่อความคงทนในการใช้งานพร้อมทั้งความคมชัดของลายพิมพ์

วินิจฉัยในเรื่องของสิ่งของที่ใช้ในการทำด้ามจับ โดยจะต้องเลือกสิ่งของที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดี

 

 

 

 

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.