จุดดีของการร้อยไหมพร้อมทั้งหมอ

ยุคนี้เรื่องของการศัลยกรรมนับว่าเป็นของธรรมดาไปซะแล้ว การศัลยกรรมในยุคปัจจุบันจึงดูมิได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรง ไม่ก็ประหลาด ไม่ก็เถื่อนตัวอย่างเช่นในเวลาก่อน ๆ ยิ่งในปัจจุบันนี้การศัลยกรรมเพื่อความงดงามก็ปรากฏมากมายแบบและอาจจะเป็นได้เกือบทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย แต่ถ้าจะอ้างอิงถึงศัลยกรรมที่นิยมทำกันมากชนิดหนึ่งที่คือการศัลยกรรมเพื่อที่จะปรับเค้าหน้าให้แนบแน่นนั่นก็คือการ “ร้อยไหม” เพราะบางคนอาจหวาดระแวงว่าการร้อยไหมจัดเป็นการศัลยกรรมหรือไม่ ซึ่งจำต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า การร้อยไหมนับว่าเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่ง เพียงแต่ปราศจากการหัตถการไม่ก็การผ่าตัดที่จำเป็นต้องให้ยาสลบ การร้อยไหมก็แค่เป็นการร้อยเส้นไหมเข้าหน้าตาสำหรับยกแนบแน่นหน้าตาให้เนียนตึงอย่างเดียว

สำหรับจุดแข็งของศัลยกรรมด้วยการร้อยไหมเพื่อที่จะปรับเค้าหน้าให้เรียวและตึงคงที่ คือสามารถทำเอาสามารถอยู่ได้ยาวนานโดยมิจำเป็นจะต้องไปทำบ่อย ๆ ไม่ก็ต้องไปทำทุก ๆ เดือนไม่ก็สามเดือนครั้งราวกับศัลยกรรมนบางแบบ นอกจากนั้นการร้อยไหมอาจจะเห็นผลประโยชน์เลยทันการหลังจากทำได้ผล มิทิ้งรอยรอยแผลบนเค้าหน้า ไม่จำต้องมีช่วงเวลาพักฟื้น ยิ่งไปกว่านั้น การร้อยไหมยังมีส่วนไปช่วยเร่งเร้าสร้างเส้นโลหิตใหม่ ซึ่งจะทำเอาเลือดไหลเวียนทั่วเค้าหน้า อันสำเร็จผลต่อหน้าตา ที่จะเต่งตึงและแนบแน่นทวีคูณไปอีก ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการทำให้ให้ผลสม่ำเสมอที่นาน แต่จะอย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการแนบแน่นของใบหน้าภายหลังการร้อยไหมก็ขึ้นกับสภาพหน้าของปัจเจกชนด้วย ชี้ทางให้ไปทำการร้อยไหมที่คลินิกใหญ่ ๆ เพราะไหมที่ใช้ร้อยจะเป็นไหมทองคำแบ่งแตกพังได้ตามธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าไหมที่เรามิรับรู้แหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจน

This entry was posted in ความงาม and tagged , . Bookmark the permalink.