มาตรวัดที่ใช้งานกับเครื่องดับเพลิง

ถ้ามีมิเตอร์  (Pressure Gauge) ต้องดูที่เข็ม “เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่มี เข็มจะเอียงมาทางซ้าย

ต้องรีบนำไปเติมแรงกดดันทันทีทันควัน อย่าจัดตั้งไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  หากเข็มเอียงไปทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถัง ทำให้ความกดดันในถังสูงขึ้นซึ่งไม่มีโทษ  การทดสอบเครื่องดับเพลิงนี้ควรเป็นพันธะของเจ้าของพื้นที่ที่จัดตั้งเครื่องดับเพลิงนั้นๆ ควรสืบสวน อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งถ้าไม่มีเครื่องวัด (Pressure Gauge) คือเครื่องดับเพลิงแบบ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอทู) ใช้วิธีชั่งความหนักเบาก๊าซที่อยู่ในถัง หาก ลดลงต่ำกว่า80 % ควรนำไปอัดเสริมเติม

การถนอมรักษาเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเป็นวัสดุที่สำคัญต่อชีวิตพร้อมทั้งทรัพย์สินเป็นทายาด  จึงควรได้รับการเฝ้าดูเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ศักยภาพในระยะยาวนาน กระบวนการที่สำคัญในการถนอม คือ

  1. อย่าจัดตั้งวัสดุดับเพลิงไว้ใอุณหภูมิสูง  มีความชื้น  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกล้จุดเริ่มความร้อนต่างๆ

เป็นต้นว่า หม้อต้มน้ำ  เครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบต่างๆ ฯลฯ

  1. ทำความสะอาดตัวถังกับอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจำ สม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีวิธานและพร้อมใช้งาน
  2. หากเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง

(จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  1. วิเคราะห์สลากวิธีการใช้  ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้าย แสดงกำหนดการป้องกัน  และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag )ให้สามารถอ่านออก

ได้ชัดเจนตลอดเวลา หากท่านได้สืบสวนและผดุงรักษาตามที่กล่าวมานี้แล้ว  เครื่องไม้เครื่องมือของท่านจะมีอายุยืนยาว  สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า  5 ปี

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.