การเก็บสารกันชื้นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การเก็บรักษาอาหารประเภทของทอดกรุบกรอบ ขนมขบเคี้ยว หรือ สิ่งของที่ไม่ต้องการให้มีความชื้นอยู่ เช่น อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ เลนส์ กระเป๋าหนัง หนังสือ หรืออื่นๆ เราสามารถเลือกใช้ สารกันชื้น ที่บรรจุมาในซองขนาดเล็ก เพื่อช่วยดูดความชื้นในอากาศแทนที่จะให้สิ่งที่เราเก็บโดนความชื้นโดยตรงได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่เราต้องการหยิบใช้งานของนั้นๆ อยู่เป็นประจำ แต่หากต้องการเก็บรักษาแบบปลอดจากอากาศและมั่นใจได้เรื่องไม่มีความชื้นเข้าไปรบกวน การใช้ เครื่องซีลถุงสูญญากาศ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเก็บรักษาเพราะไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งอื่นเข้าไปในภาชนะถุงบรรจุได้อีกด้วย

สารกันชื้น มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ดูคล้ายๆ เมล็ดพลาสติกธรรมดา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซิลิก้าเจล (Silica Gel) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Silicon Dioxide ผลิตขึ้นมาจาก Silica หรือก็คือทรายขาว ผสมเข้ากับกรมกำมะถัน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาในการดูดความชื้น ซึ่งที่เม็ดเล็กๆ ของ ซิลิก้าเจลนี้จะมีรูพรุนเต็มไปหมด ซึ่งด้วยรูเล็กๆ เหล่านี้เองที่ทำให้มันสามารถดูดเอาความชื้นจากภายนอกเข้ามาเก็บในตัวเองได้ และสามารถเก็บความชื้นไว้ได้มากถึง 40% ของตัวมันเอง ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมาก

ซิลิก้าเจลจะใช้งานดูดความชื้นได้ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเก็บความชื้นในตัวจนเต็มก็จะหมดประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากสีของเม็ดซิลิก้าเจลที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความใสกลายเป็นสีชมพู ซึ่งไม่สามารถดูดความชื้นได้อีก ต้องมีการเปลี่ยนเอาเม็ดใหม่มาใส่แทน เพื่อให้สามารถดูดความชื้นได้ต่อไป

ทีนี้เม็ดที่ดูดความชื้นจนเต็มเราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยการทำให้มันหมดความชื้นไป เพราะดังที่กล่าวไปแล้วว่าในเม็ดของสารดูดความชื้นมีกรดกำมะถันเป็นส่วนประกอบ การจะนำไปทิ้งก็จะเกิดมลภาวะในดิน หรือในการผลิตออกมาใหม่ก็ต้องใช้พลังงานและสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มันจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากเราต้องใช้งานสารนี้เป็นประจำ จะนำเม็ดสารดูดความชื้นนี้กลับมาใช้ซ้ำเรื่อยๆ เพื่อลดจำนวนการผลิตและไม่ก่อมลภาวะ

การทำให้เม็ดซิลิก้าเจลที่ดูดความชื้นจนเต็มแล้วมาทำให้คายชื้นหมดไป ทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การนำไปตากแดด การนำไปอบ หรือการนำไปคั่วในกระทะ ก็สามารถทำให้ความชื้นหมดไปได้เช่นกัน แต่เรื่องที่สำคัญคือ การเก็บรักษาเม็ดดูดความชื้นเหล่านี้ไว้ก่อนนำมาใช้งาน เพราะหากเก็บไม่ดี ในอากาศก็มีความชื้นที่มันจะทำการดูดกลับเข้าไปใหม่จนเต็มอีกได้

ดั้งนั้นการเก็บ เม็ดสารดูดความชื้น ด้วยการใช้ เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก ที่เราสามารถซื้อหามาใช้งานทั่วไปในบ้าน ก็เป็นวิธีการเก็บเม็ดสารดูดความชื้นที่ดี เพราะในการเก็บเครื่องจะทำการดูดเอาอากาศออกจากถุงบรรจุและซีลปิดปากถุงไว้ด้วยความร้อน ทำให้เม็ดสารดูดความชื้นไม่เจอกับอากาศอีกเลย จนกว่าเราจะนำมันมาใช้งาน

การเก็บสารกันชื้นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเครื่องซีลสูญญากาศเป็นการช่วยให้เราสามารถนำสิ่งที่ยังใช้งานได้ดีกลับมาใช้ได้ใหม่ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

 

This entry was posted in สินค้า and tagged , , . Bookmark the permalink.