Category Archives: ประกัน AIA

ประเมินมูลค่าของการประกัน AIA ในราคาที่ถูก

การวางแผนสำหรับการประกัน AIA ของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้องเมื่อเลือกตัวเลือกการประกัน AIA ของคุณ คุณต้องคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานบางอย่างในขณะที่มองหาประกันชีวิต คุณจะต้องระมัดระวังในการเลือกจำนวนความคุ้มครองและระยะเวลาในนโยบายของคุณ ปัจจัยเหล่านี้ไปไกลในการตัดสินใจผลลัพธ์ของนโยบายของคุณ คุณสามารถคำนวณจำนวนความครอบคลุมด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการประเมินออนไลน์หรือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ตัวเลขของคุณเอง รายได้การลงทุนหนี้สินค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ของคุณ จะต้องได้รับการพิจารณาเพื่อประเมินสิ่งที่คุณจะต้องครอบคลุมถึงความต้องการของผู้ติดตามของคุณ จำนวนความคุ้มครองสำหรับการประกัน AIA และระยะเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลประโยชน์สูงสุดจากนโยบายของคุณ ในการเลือกระยะเวลาคุณจำเป็นต้องรู้อายุขัยของคุณ อายุขัยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถูกกำหนดโดยสุขภาพและอายุของคุณในช่วงเวลาของการซื้อนโยบาย รูปแบบการดำเนินชีวิตและอาชีพของคุณนั้นสำคัญเมื่อตัดสินใจอายุขัยของคุณ โดยพื้นฐานแล้วสิ่งใดก็ตามที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความผาสุกทางร่างกายของคุณ อาจถือเป็นปัจจัยในการคำนวณอายุขัย หากคุณสูบบุหรี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่อาจทำให้ผลประโยชน์การประกันของคุณลดลงในระดับสูง ประกัน AIA ต้องคิดทบทวนการสูบบุหรี่หากคุณต้องการโอกาสที่ดีกว่าจากนโยบายของคุณ หากคุณเลิกสูบบุหรี่ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณและลดอัตราการประกันในนโยบายของคุณ ในทำนองเดียวกันถ้าลักษณะการประกอบอาชีพของคุณทำให้คุณมีอันตรายทางกายภาพก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนโยบายประกันชีวิตของคุณ หากคุณเป็นมืออาชีพด้านกีฬาผจญภัยคุณ ประกัน AIA อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงในที่ทำงานซึ่งเป็นที่รู้กัน โดยทั่วไปในสำนักงาน นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายทางกายภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับมืออาชีพโดยเฉลี่ย สิ่งนี้จะลดอายุขัยของคุณและเพิ่มอัตราการประกัน AIA สิทธิประโยชน์ประกันชีวิตระยะสั้นของคุณนั้นแปรผกผันกับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคุณ คุณต้องไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะซื้อประกันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าสุขภาพของคุณดีพอหรือไม่ หากมีปัจจัยด้านสุขภาพที่ลดอายุขัยของคุณอีกครั้งสามารถลดผลประโยชน์การประกันของคุณได้ในระดับดี หากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือระดับคอเลสเตอรอลสูงก็ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพโดยทั่วไป มันสามารถก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพจำนวนมากและสร้างภาวะแทรกซ้อนในอนาคต หากคุณมีอาการป่วยหรือเจ็บป่วยเรื้อรังก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับผลประโยชน์การประกันในนโยบายของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจถูกปฏิเสธประโยชน์ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสุขภาพของคุณ หากคุณถูกปฏิเสธประกัน AIA คุณสามารถเลือกไม่มีประกันสุขภาพคำศัพท์การแพทย์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ ตัวเลือกนี้เป็นนโยบายฉบับย่อที่สามารถซื้อได้โดยตรงจากบริษัทประกันภัยบนเว็บไซต์โดยไม่ยาก อย่างไรก็ตามมันมีอัตราการประกันที่สูงขึ้น

Posted in ประกัน AIA | Comments Off on ประเมินมูลค่าของการประกัน AIA ในราคาที่ถูก