Tag Archives: ขายเมทัลชีท

คุณสมบัติของเมทัลชีทและการนำเมทัลชีทมาทำหลังคาบ้าน

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่เป็นบ่อเกิดของความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ที่สุดแล้วการเลือกวัสดุในการสร้างบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการที่มีบ้านที่แข็งแรงคงทนแล้ว ก็จะทำให้บ้านที่เราตั้งใจสร้างอยู่กับเราไปนานแสนนาน   ก่อนลงมือสร้างบ้าน เราควรให้ความสนใจในการเลือกหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีหลายชนิดประเภทให้เราได้เลือกใช้ เช่น หลังคาบ้าน และหลังคาบ้านที่ใช้เมทัลชีทในการทำเป็นหลังคาบ้าน และข้อดีของการใช้เมทัลชีทเป็นวัสดุส่วนประกอบหนึ่งในการสร้างบ้านก็คือ ป้องกันปัญหาการรั่วซึมของหลังคา เพราะเมทัลชีทสามารถผลิตได้แผ่นที่ยาวแบบไม่มีรอยต่อ เมื่อไม่มีรอยต่อก็จะไม่มีการรั่วซึมนั้นเอง ลักษณะของเมทัลชีทจะเป็นแผ่นโลหะที่เคลือบอลูซิงค์  ซึ่งจะแบ่งเกรดความแข็งแรงเป็นความหนาของแผ่นเมทัลชีทและความหนาของชั้นที่เคลือบอลูซิงค์  ในด้านความเสียหายของเมทัลชีทนั้นเกิดความเสียหายกับตัววัสดุน้อยมาก เพราะเมทัลชีทที่นำมามุงหลังคานั้น ไม่แตกง่ายเหมือนกระเบื้องหลังคาทั่วไป นอกจากนี้ในการทำงานยังง่ายและสะดวกต่อการทำงานมาก เพราะเมทัลชีทมาเป็นแผ่นยาวและทำการติดตั้งลักษณะเดียวกับหลังคากระเบื้องลอนคู่ จึงมีความรวดเร็วมากในการทำงานมาก ส่วนด้านราคา ซึ่งเฉลี่ยตารางเมตรละ 450-750 บาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความยาวการผลิต และสีของแผ่น ความหนาของแผ่น ความหนาของชั้นเคลือบอลูซิ้ง

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , , | Comments Off on คุณสมบัติของเมทัลชีทและการนำเมทัลชีทมาทำหลังคาบ้าน