Tag Archives: ดับเพลิง

มาตรวัดที่ใช้งานกับเครื่องดับเพลิง

ถ้ามีมิเตอร์  (Pressure Gauge) ต้องดูที่เข็ม “เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่มี เข็มจะเอียงมาทางซ้าย ต้องรีบนำไปเติมแรงกดดันทันทีทันควัน อย่าจัดตั้งไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  หากเข็มเอียงไปทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถัง ทำให้ความกดดันในถังสูงขึ้นซึ่งไม่มีโทษ  การทดสอบเครื่องดับเพลิงนี้ควรเป็นพันธะของเจ้าของพื้นที่ที่จัดตั้งเครื่องดับเพลิงนั้นๆ ควรสืบสวน อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งถ้าไม่มีเครื่องวัด (Pressure Gauge) คือเครื่องดับเพลิงแบบ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอทู) ใช้วิธีชั่งความหนักเบาก๊าซที่อยู่ในถัง หาก ลดลงต่ำกว่า80 % ควรนำไปอัดเสริมเติม การถนอมรักษาเครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเป็นวัสดุที่สำคัญต่อชีวิตพร้อมทั้งทรัพย์สินเป็นทายาด  จึงควรได้รับการเฝ้าดูเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ศักยภาพในระยะยาวนาน กระบวนการที่สำคัญในการถนอม คือ อย่าจัดตั้งวัสดุดับเพลิงไว้ใอุณหภูมิสูง  มีความชื้น  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกล้จุดเริ่มความร้อนต่างๆ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on มาตรวัดที่ใช้งานกับเครื่องดับเพลิง