Tag Archives: ตราประทับ

การเลือกคัดซื้อตรายางกับตราประทับ

เป็นที่ทราบกันดีในโลกของการทำงานว่าตรายางและตราประทับนั้นเสมอเหมือนตัวแทนหรือเครื่องหมายในการทำธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการยื่นจดหมายกับทางราชการ การขอจัดตั้งกิจการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เพราะด้วยธุรกิจ หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายเอกสารหรือเช็ค ฉะนั้นการเลือกตรายางกับตราประทับให้เหมาะสมกับความประสงค์ในการใช้งาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากคัดเลือกตรายางที่ไม่มีคุณลักษณะแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ตราประทับนั้นเกิดความบิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน ภาพแตกเป็นลาย หรือการคัดใช้ยางที่ไม่มีคุณลักษณะ ก็อาจทำให้เกิดคำถามยางหย่อนคุณภาพก่อนเวลา ส่งผลให้เกิดความวอดวายต่อเอกสารได้ โดยการเลือกทำตรายางเพื่อให้ได้มาซึ่งตรายางและตราประทับที่ดี มีคุณภาพ พร้อมกับใช้งานได้นานนั้น ควรตรวจดูถึงคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ  ดังนี้ พินิจพิเคราะห์ถึงเรื่องรอยประทับคมชัด เนื้อยางลึกเป็นสันคมช่วยให้เส้นน้ำหนักในการประทับชัดเจน เนื้อยางมีความอ่อนตัวพร้อมกับเหนียวแน่นทำให้ไม่หย่อนคุณภาพได้ง่าย ตรวจสอบถึงความถี่ในการใช้งานพร้อมกันไปกับเรื่องอุณหภูมิในการจัดเก็บ น้ำหมึกที่ใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้กิจ พิเคราะห์ถึงเรื่องของการซับน้ำหมึกได้ดี เพื่อทำให้ภาพพิมพ์ออกมาคมชัด ตรวจในเรื่องของการคัดใช้ยางพาราเกรดดี เพื่อความคงทนในการใช้งานพร้อมทั้งความคมชัดของลายพิมพ์ วินิจฉัยในเรื่องของสิ่งของที่ใช้ในการทำด้ามจับ โดยจะต้องเลือกสิ่งของที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดี        

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on การเลือกคัดซื้อตรายางกับตราประทับ

การรักษาตราประทับให้คงทนใช้งานได้นานๆ

สำหรับผู้ที่ใช้งานตราประทับอยู่เป็นเสมอๆ การดูแลรักษาตราประทับให้กับใช้งานอยู่เสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมายพร้อมด้วยมีควรมองข้าม  ด้วยเหตุว่าตรายางเป็นตราประทับที่ทำขึ้นมาจากยางพารารองพื้นด้วยตัวของฟองน้ำ เพื่อทำให้การประทับตราบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้านั้นมีความแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งถ้าหากมีการควบคุมที่ไม่ดีพอแล้วก็อาจส่งผลให้การใช้งานตรายางด้อยคุณภาพเร็วกว่าที่ควร หรือทำให้ลายของตราประทับที่ได้ไม่มีความกระจ่าง หรือทำให้ความยืดหยุ่นของยางเสียไปทำให้ยางเสื่อมคุณภาพ ส่วนเทคนิคการดูแลทำความสะอาดตรายางนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  ดังนี้ หลังจากที่ใช้งานตราประทับเป็นระเบียบแล้วให้ล้างหรือเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีหมึกติดอยู่บนตราประทับ เพื่อระแวดระวังการด้อยคุณภาพของยาง อีกวิธีหนึ่งคือหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้นำตราประทับลงบนกระดาษจนน้ำหมึกจางลงก่อนเก็บเข้าที่เพื่อคุ้มกันหมึกเกาะเนื้อยางในเริ่มแรก ควรเลือกสรรใช้หมึกที่มีไว้เนื่องด้วยประทับตรายาง เหตุเพราะน้ำหมึกบางชนิดทำลายเนื้อยาง ทำให้เนื้อยางแข็งไม่ผ่อน ทำให้เสื่อมเร็วกว่าสามัญ และจะแตกลายสุดท้าย ในการคัดเลือกทำตรายางควรเลือกสรรตัวตรายางที่ทำจากยางพาราเพื่อให้ใช้งานได้ทนนาน ควรเลือกคัดด้ามจับตรายางที่มีด้ามจับที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดีเพื่อความคงทนถาวรในการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักในการกดประทับเพื่อช่วยถนอมหน้าตรายางให้ใช้งานได้นานขึ้น  

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on การรักษาตราประทับให้คงทนใช้งานได้นานๆ