Tag Archives: พื้นทรุด

การปฏิรูปและซ่อมคอนกรีตที่ปรากฏการพังตัว

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ยกปรับระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนํ้าหนักพร้อมกับแก้ไขปัญหาการพังตัวพื้นคอนกรีตในโรงงาน คลังเก็บของสินค้า ยกปรับระดับท้องถนนคอนกรีตด้านในนิคมอุตสาหกรรม และถนนในโรงงานยกปรับระดับแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของฐานเครื่องจักร งานฉีดวัตถุปกป้องความร้อนใต้ประทุน ถังไซโล ถังเก็บสารเคมี ท่อห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งห้องหับเก็บเสียง แก้ไขความเสียหายที่บังเกิดกับโครงร่างโรงงาน คลังเก็บของพร้อมทั้งอาคารที่ทำงาน เช่น เสา คาน พร้อมด้วยซ่อมพื้นคอนกรีต เพิ่มกำลังรองนํ้าหนักให้กับดิน ซ่อมแซมขั้นดิน ก่อนต่อเติมอาคารโรงงานไม่ก็วางเครื่องกลไก พร้อมทั้งลดแรงกระเทือนให้แก่ฐานเครื่องกล ระบบสาธารณูปโภค ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตรันเวย์แทกซี่เวย์ พร้อมทั้งลานจอดอากาศนาวา เพื่อให้ปรับความเอียงชันของผิวคอนกรีต พร้อมทั้งแก้ไขนํ้าท่วมขังที่ผิวคอนกรีต ยกปรับระดับ เพิ่มศักยภาพในการรองรับนํ้าหนัก และแก้ไขการพังตัว พื้นคอนกรีตท่าเรือเป็นต้นว่า รางเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ พื้นคอนกรีตลานวางตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งทางขึ้นด่านชั่ง ซ่อมขั้นดิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน พร้อมทั้งแก้ปัญหาการทรุดตัวของเค้าโครงรางรถไฟ ที่วิ่งผ่านชั้นดินอ่อน หรือบริเวณที่มีการขับเคลื่อนของดินด้านข้าง … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on การปฏิรูปและซ่อมคอนกรีตที่ปรากฏการพังตัว