Tag Archives: มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำด้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุโรปเท่านั้น

ด้านนอกของอุปกรณ์วัดแสงมีทะเบียนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลและที่จับกวาด ลงทะเบียนประกอบด้วยตัวเลขขาวดำ ตัวเลขเหล่านี้วัดระดับมิเตอร์น้ำที่ไหลผ่านระบบ เครื่องตรวจจับรั่วมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือดาวสีฟ้าติดอยู่ทางด้านซ้ายของที่เก็บกวาด ถ้าเครื่องตรวจจับการรั่วไหลเริ่มหมุนแม้คุณไม่ใช้มิเตอร์น้ำหมายความว่าจำเป็นต้องมีระบบประปา อาจมีการกำกับโดยช่างประปาเพื่อทำการทดลองบางอย่างที่บ้านของคุณเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล แต่ไม่ควรใช้มิเตอร์น้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงในการอาบน้ำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์น้ำ หากมีการแสดงตัวเลขต่างกันบนมิเตอร์ของคุณแสดงว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้นที่ใดในบ้าน เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหาแหล่งที่มาของการรั่วไหลซึ่งมักจะพบในสถานที่ที่มีคราบสีน้ำตาลและร่องรอยมิเตอร์น้ำและชื้น บางครั้งท่ออาจรั่วภายใต้แผ่นคอนกรีต เมื่อการซ่อมไม่ถึงหรือมีความชำนาญ ช่างประปาและวิศวกรที่ดีควรได้รับการพิจารณา การติดต่อกับมืออาชีพในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของคุณ ในโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ควรอยู่ในใจเสมอเพื่อให้การบริโภคน้ำต่ำสุดและประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อุปกรณ์วัดการไหลช่วยให้เราสามารถวัดปริมาณการใช้มิเตอร์น้ำได้มากเพื่อให้เราสามารถลดการใช้มิเตอร์น้ำได้ทุกเมื่อ กำลังมองหามิเตอร์น้ำในอินเดียหรือไม่ ต้องการมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ มีประสบการณ์ในการออกแบบ แผงวงจรพิมพ์และอีกมากมาย มิเตอร์น้ำเป็นเครื่องใช้ที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ตัวเองเป็นลูกค้าที่ฉลาด ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านมิเตอร์น้ำและการตรวจสอบการใช้น้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thaimeters.co.th #มิเตอร์น้ำ

Posted in บริการ, สินค้า, สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on มิเตอร์น้ำด้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุโรปเท่านั้น

มิเตอร์น้ำหรือว่าเครื่องวัดน้ำกลุ่มแนวราบพร้อมกับแนวดิ่ง

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    เป็นมิเตอร์น้ำที่มีหน้าปัดแห้งสนิท พร้อมด้วยมีการเดินของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-Jet) ที่ไหลผ่านห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ชั้นในตัวเรือนมิเตอร์น้ำมีส่วนสองชิ้นซึ่งแยกเป็นอิสระ คือชุดเครื่องบันทึกจำนวนเลขของขนาดน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแข็งแรง กับห้องวัดขนาดน้ำที่ไหลผ่าน มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    อาศัยความเชื่อเข้าทำงานของแม่เหล็กในการขับเคลื่อนชุดเครื่องบันทึก (Register Box) โดยขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายด้านบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่ เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ทำอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตาม ซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่งทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย คล่อง พร้อมด้วยโดยฉับพลัน แบบตั้งแนวระดับ มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว (Single Jet) การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน   เมื่อมีน้ำไหลผ่าน ใบพัดจะหมุนตามทิศทางการไหล ซึ่งปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านใบพัดจะทำให้แกนหมุนเกิดการหมุน และส่งผลให้เฟืองจักรและแกนหมุนตัวเลขมีการขับเคลื่อนตามไปด้วย มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กสองชั้น (Multi Jet) มาตรวัดน้ำประเภทนี้ จะมีสองชั้นแยกกัน และจะมีส่วนหลักสองชิ้น ซึ่งพลัดพรากกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนเลขของขนาดน้ำ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on มิเตอร์น้ำหรือว่าเครื่องวัดน้ำกลุ่มแนวราบพร้อมกับแนวดิ่ง