Tag Archives: วงดนตรีงานแต่ง

สิ่งที่บ่าวสาวจำเป็นต้องประสานงานหากมีวงดนตรีงานแต่งงาน

เพลงที่วงดนตรีงานแต่งจะนำมาเล่น มีส่วนสำคัญอย่างมากกับบรรยากาศภายในงาน ดังนั้นบ่าวสาวควรลิสต์รายชื่อเพลงที่ต้องการก่อนเบื้องต้น เพื่อให้วงดนตรีมีทิศทางและแนวทางในการเลือกเพลง โดยมากวงดนตรีจะมีเพลงต่าง ๆ ที่สามารถใช้บนเวทีในงานแต่งงานอยู่แล้ว อาจเพียงแค่ขอดูรายชื่อเพลงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบ่าวสาว และบางครั้งอาจมีเพลงที่ถูกขอให้เล่นบนเวทีด้วยเช่นกัน ความพร้อมของสถานที่จัดงานสำหรับวงดนตรีสด เมื่อบ่าวสาวตกลงให้มีวงดนตรีงานแต่งงาน สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จำเป็นต้องจัดการคือ ควรสอบถามสถานที่จัดงานเกี่ยวกับความพร้อม ทั้งการจัดพื้นที่บนเวที และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ขนาดของพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการประสานงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์ด้วย ประสานกับหัวหน้าวงดนตรีเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ดนตรีถือว่ามีบทบาทสำคัญในพิธี ดังนั้นวงดนตรีจึงควรรับทราบขั้นตอน และพิธีการต่าง ๆ ในพิธีไปพร้อมกันด้วย เพื่อจะได้สามารถเล่นเพลงให้เข้ากับพิธี หรือหากมีคิวต่าง ๆ ที่ต้องใช้ดนตรีเข้ามาประกอบ หัวหน้าวงดนตรีจะได้กำหนดเพลงต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วงเวลาพักเบรคของนักดนตรี นอกจากการแสดงสดภายในงานแล้ว นักดนตรีจำเป็นต้องมีช่วงเวลาพักเพื่อเช็คอุปกรณ์และเตรียมตัวอีกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 10 … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on สิ่งที่บ่าวสาวจำเป็นต้องประสานงานหากมีวงดนตรีงานแต่งงาน