Tag Archives: ออกแบบบ้าน

กระแสความคิดในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ที่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นอีกหลักหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการใช้คุณค่าจากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นกำลังแรงงานที่ไม่สามารถการสนองคุณกันได้อย่างคุ้ม โดยที่ยังตอบสนองความต้องการ และค่านิยมของยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อม ของสภาพอากาศแบบร้อนขึ้นมาช่วยประสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เข้ารูปกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทยเรา ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า โดยมีคุณค่าชีวิตที่ดีขึ้นและราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน จะดีแค่ไหนกัน ถ้าบ้านแต่ละหลังนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน  http://www.createdesign-hd.com/ จึงได้นำทัศน์ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ 1.การเลือกใช้ตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิประเทศอาคาร คือการใช้ตัวแปรต่างๆ ที่พัวพันกับที่ตั้งอาคารเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม 2.การเลือกสรรที่ตั้งและแนวของโรงเรือน คือการประดิษฐ์สภาพแดวล้อมให้เย็นเพื่อลดความห่างไกลระหว่างอุณหภูมิข้างในและนอกบ้าน ซึ่งก็คือให้ตัวบ้านสามารถสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการออกแบบช่องเปิดและการควบคุมการรั่วซึมของอากาศ 3.การตรึกตรองดีไซน์และเลือกระบบเปลือกอาคาร คือการเลือกเฟ้นระบบผนังที่สามารถปกปักรักษาความร้อนและความชื้นได้ดี เพราะเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้เมื่อนำมาสำรวจแล้วจะพบว่ามีความตรงข้ามกันกันมาก 4.การพินิจพิเคราะห์เลือกสรรระบบที่มาใช้ภายในอาคาร คือการเลือกเฟ้นสรรวัสดุที่มีค่ากักเก็บความร้อนและความชื้นน้อย เช่น วัสดุผิวมัน เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา ไป พร้อมกับการเลือกใช้เครื่องเรือนเท่าที่จำเป็นและเลือกใช้ชนิดที่มีน้ำหนักเบาและไม่ดูดความชุ่มชื้นด้านเครื่องไม้เครื่องมือควรใช้ที่มีความสามารถสูงและใช้พลังงานน้อย 5.อาคารที่พึงปรารถนา โดยตัวบ้านที่ดีไซน์ตามแนวคิดข้างต้นก็ยังไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในได้อย่างจำเริญ ซึ่งอาจหลบฉากไม่ได้ที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่การดีไซน์บ้านตามความเชื่อดังกล่าวก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on กระแสความคิดในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน