Tag Archives: แชท

ริเริ่มรู้จักมักคุ้นแชทบอทว่าหมายถึงกระไร

แชทบอท เป็น โปรแกรมที่ช่วยคุย โต้ตอบ อัตโนมัติ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับคน ในการตอบปัญหา และ ทำการทำงานอย่างอื่น ซึ่งแชทบอทสามารถแทนบุคคลได้ ยุคปัจจุบัน Messaging App หลายๆตัว เปิดให้คนภายนอก พัฒนาแชทบอท สำหรับเกี่ยวโยงต่อกับแพลตฟอร์มของตนเองได้ เช่น Messenger, LINE พร้อมทั้ง WeChat จึงถือกำเนิดแชทบอท ที่มีสมรรถภาพใหม่ๆขึ้นมา บนแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างไม่ขาดระยะ แชทบอท ช่วยเหลือกระไรเราได้มั่ง ? สมัยปัจจุบัน แชทบอท ได้ถูกนำมานำมาใช้ให้เกิดอรรถประโยชน์หลายแบบ อาทิเช่น แชทบอทที่ช่วยตอบด้านสุขภาพอนามัย แชทบอทที่ช่วยแนะนำสถานที่เที่ยว แชทบอทที่ช่วยจองบัตรเครื่องบิน ไม่ก็ Kaojao ที่หมายถึงแชทบอท ที่ช่วยเอื้ออำนวยความคล่องในการซื้อขาย ผ่าน … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged , | Comments Off on ริเริ่มรู้จักมักคุ้นแชทบอทว่าหมายถึงกระไร