Tag Archives: แอร์บ้านชลบุรี

แนวทางติดแอร์ชลบุรีให้เย็นพร้อมทั้งประหยัดค่าไฟฟ้าทันทีที่เจออากาศร้อนๆ

ลดเครื่องไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดก่อให้เกิดความร้อน อาทิเช่น ไมโครเวฟ  เตาประกอบอาหาร เตารีด ตู้เย็น ฯลฯ ถ้าหากเป็นไปได้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ติดตั้งแอร์ชลบุรีในละแวกดังกล่าว สำหรับคอนโดที่มีโซนจำกัดสามารถตั้งในบริเวณที่ไม่ค่อยมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้กำเนิดความร้อนเป็นประจำได้ เนื่องจากความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้จะทำให้แอร์ชลบุรีทำงานหนักขึ้น พร้อมทั้งทำให้แอร์ชลบุรีจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ตั้งแอร์ชลบุรีให้ถูกทาง ทิศทางการติดตั้งแอร์ชลบุรีก็ส่งผลต่อค่าไฟเนื่องด้วยแสงแดดเมืองไทยร้อนมากเป็นพิเศษให้หลีกเลี่ยงผนังที่ประสบเข้ากับแสงอาทิตย์โดยตรงจะช่วยให้แอร์ชลบุรีไม่ต้องทำงานหนัก แอร์ชลบุรีควรจะติดกับในด้านตรงกันข้ามคือตะวันออก หรือไม่ก็ห้องทำงานเน้นเลี่ยงทิศตะวันออกสำหรับเน้นทำงานเวลากลางวัน ฯลฯ เลือกแอร์ชลบุรีที่เย็นเร็ว สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ภูมิอากาศร้อนยิ่งกว่าประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศแถวๆยุโรป เพราะฉะนั้นต้องเลือกแอร์ชลบุรีที่สามารถก่อความเย็นได้ทันทีเพื่อเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนมากเหมือนที่พักอาศัยเรา แต่ก่อนจะซื้อจึงควรลองดูว่ารุ่นไหนสามารถทำความเย็นได้รวดเร็วทันใจยิ่งกว่ากันก็จะช่วยให้คุณได้แอร์ชลบุรีที่เย็นรวดเร็ว ชำระล้างแอร์ชลบุรีทุกๆ 3-6 เดือน การล้างแอร์ชลบุรีอย่างตลอดมาคือสิ่งจำเป็น เว้นเสียแต่จะเป็นการช่วยต่ออายุการใช้งานแอร์ชลบุรีแล้วยังช่วยรักษาสุขภาพอนามัยของท่านอีกด้วย เพราะฝุ่นที่ติดอยู่ตามแผงด้านในจะทำให้ความสามารถในการทำความเย็นลดน้อยลง และเป็นแหล่งสั่งสมของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างให้เกิดภูมิแพ้ เราจึงควรจะล้างแอร์ชลบุรีทุกๆ  3-6 เดือน ทิ้งช่องว่างให้แอร์ชลบุรีไกลจากเพดาน อุปสรรคในการล้างแอร์ชลบุรีของช่างเกิดจากการติดตั้งแอร์ชลบุรีที่ติดกับเพดานเกินไปเลยทำให้ช่างไม่สามารถใช้ปืนฉีดน้ำล้างเข้าไปทำความสะอาดได้ครอบคลุมจึงทำให้ไม่สะอาดสะอ้าน เพราะฉะนั้นควรจะดูชนิดของเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งด้วยว่าควรจะมีช่องว่างจากเพดานเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

Posted in สินค้า, สินค้าและบริการ | Tagged , | Comments Off on แนวทางติดแอร์ชลบุรีให้เย็นพร้อมทั้งประหยัดค่าไฟฟ้าทันทีที่เจออากาศร้อนๆ