วัสดุอุปกรณ์เพื่อกันแสงอาทิตย์ด้วยเต็นท์พับได้

ไทย เป็นเมืองเขตร้อน แสงอาทิตย์ที่ส่องมา มีความร้ายแรงเป็นอันมาก  อีกทั้ง รังสีหลายอย่าง ที่มาพร้อมแดด มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาพร้อมทั้งหนัง  รวมถึงดินฟ้าอากาศที่ร้อนอบ และฝนฟ้าที่ไม่ตกตามฤดู คือปัญหามากๆ เพราะด้วยผู้จำหน่าย ตามตลาดนัด ไม่มีหลังคาปิดคลุม

เต็นท์พับได้ ส่วนหนึ่งของ www.jthtent.com จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีความเหมาะสม ในการปกปักรักษาความร้อนจากแสงแดด และยังมีความสะดวกในการย้ายไปในที่ต่างๆ อาจพับเก็บและแบได้   ซึ่งอุปกรณ์เต็นท์พับได้ มีหลายหลากคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเต็นท์ รวมถึง ผ้าหลังคาเต็นท์ ที่มีให้คัดเลือกมากมายหลายแบบ  แต่ที่มีใช้กันในบ้านเรา ก็จะมีเช่นนี้

รูปร่างเต็นท์พับได้ มีหลายคุณสมบัติ ควรสังเกตดังต่อไปนี้

  1. ความหนักเบาของโครงร่างเต็นท์พับได้ ความหนักเบาโครงร่างยิ่งมาก ยิ่งทนทาน
  2. ประกบ (มี/ไม่มี) ของเต็นท์พับได้

2.1 แทบกันเหล็ก

จุดแข็ง ช่วยเหลือไม่ให้โครงของเต็นท์พับได้ พังได้ง่ายๆ

สิ่งบกพร่อง  ผ้าประทุนเต็นท์ส่วนมากจะเข้าในซอกของประกับเหล็ก เวลากางจะทำให้ผ้าฉีกขาดได้ง่าย

2.2 ประกับ PVC

จุดเด่น  ช่วยไม่ให้โครงร่างของเต็นท์พับได้ หักได้ง่ายๆ  , แก้ปัญหาผ้าฉีกขาดเวลากาง

  1. ผ้าหลังคาเต็นท์ เนื่องด้วยเต็นท์พับได้ มีให้เลือกอยู่มากมายหลายอย่าง แต่ละชนิดมีรุ่นการใช้งานที่ต่างกัน
  2. งานปุปะสำหรับผ่าเต็นท์ ของเต็นท์พับได้ ที่มีการนำเข้ามาจาก ต่างประเทศ (จีน) จะแตกต่างกับการเย็บของไทย (บางโรงงาน)
  3. งานปะจากประเทศจีน เป็นการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดินฝีเข็ม 1 ฝีเข็ม
  4. งานปุปะของประเทศไทย คือการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดิมฝีเข็ม 2 ฝีเข็ม หรือ เดินคู่
  5. งานปะของประเทศไทย (บางโรงงาน) เป็นการประกบผ้า จากนั้นเดินฝีเข็มแบบโพ้ง 5 ฝีเข็ม แก้ไขปัญหาเรื่องโดนลมแรงๆ กับน้ำหยดตามรอยปุปะ

สิ่งสำคัญ ที่ส่งผลลัพธ์ต่อวิธีซ่อมที่ไม่ควรไม่เอาใจใส่ในการเลือกใช้เต็นท์พับได้

  1. แรงลม คือตัวเด่นในการเป็นเหตุให้ผ้าเต็นท์ปริขาด ตามตะเข็บงานปุปะ
  2. น้ำฝนซึมตามรอยปะ

จับใจความ ง่ายๆ ดังต่อไปนี้  การคัดเลือก  เต็นท์พับได้ ให้ดูที่  ความหนักเบารูปร่าง  ประกับ  ผ้าประทุนเต็นท์  พร้อมด้วยงานปุปะ

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.