ท่านรู้จักมักจี่อะคริลิคกันมาเต็มที่เหรออีกทั้งแล้วไหนเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล?

อะคริลิค ของ www.acrylic-vtf.com หมายถึงเช่นไร

บางท่านเรียก อะคริลิคพลาสติก (acrylic plastic) หรือไม่ก็พลาสติก อะคริลิค ในระหว่างที่อีกหลายบุคคลเรียกว่า กระจกส่อง อะคริลิค (acrylic glass) หรือไม่ก็เอ่ยย่อๆ แค่แผ่น อะคริลิค แต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างกันถึงกระนั้นก็ตาม ทั้งหมดก็หมายความว่าพลาสติกชนิดเดียวกันคือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือพีเอ็มเอ็มเอ (poly(methyl methacrylate), PMMA) พร้อมด้วยสูตรเคมีของพลาสติกชนิดนี้คือ C5H8O2

คุณค่า

– เชี่ยวชาญแปรธาตุได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตรง ตัด พับเจาะ หรือไม่การดัดขึ้นรูป

– ประกอบด้วยน้ำหนักเบากว่ากระจกส่องที่มีขนาดและความหนาที่เสมอกัน

– ประกอบด้วยความโปร่งแสง โปร่งใส และทึบแสง ให้เลือกสรรใช้

– นิยมใช้ในชิ้นงานอุตสาหกรรมแปรรูป อย่างเช่น การขึ้นรูปของสินค้าการทำชั้นโชว์ของซื้อของขายการทำให้คดมากมาย

 

คุณลักษณะ อะคริลิค ที่น่าศึกษา

  1. มีความหนาแน่นประเมินค่า 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. ประกอบด้วยจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 130-140 เซลเซียส และจุดเดือดที่อุณหภูมิ 200 เซลเซียส
  3. มีความคงทนต่อการโดน (impact strength) สูงกว่าแก้วและโพลิสไตรีน แต่ต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่น
  4. อะคริลิค พลาสติกมีเนื้ออ่อนแล้วจึงเกิดรอยขูดขีดได้สบาย
  5. แสงเชี่ยวชาญส่องผ่านเนื้อพลาสติกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ 92 และมีการเด้งกลับกลับที่ผิวประมาณเปอร์เซ็นต์ 4
  6. ประกอบด้วยความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้เปรียบพลาสติกชนิดอื่น เช่น โพลิคาร์บอเนต จึงนิยมใช้อะคริลิค พลาสติกกับการงานที่แจ้งด้วย
  7. อะคริลิค พลาสติกไม่คงทนถาวรต่อตัวทำหายไปหลายชนิด
This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.