น้ำมันฟู้ดเกรด คือ อะไร?

น้ำมันฟู้ดเกรด  คือ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร ซึ่งมีโอกาสที่จะปนเปื้อนไปในระหว่างกระบวนการผลิต  สำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วไปเมื่อมีการใช้งานก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เกิด สารไดออกซิน (Dioxin) ( รวมสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับสารไดออกซินทั้งคุณสมบัติ อันตราย และแหล่งกำเนิด) เป็นสารเคมีที่คงตัวได้ดีในดิน ไม่ย่อยสลายเมื่อถูกความร้อน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ การได้รับสารไดออกซินจากการสูดดมหรือรับประทานอาหารที่มีสารไดออกซินปนเปื้อนอยู่เป็นเวลานาน จนเกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไปจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินหายใจ ตับ ท่อน้ำดี รวมไปถึงความพิการของทารกและการแท้งบุตรของหญิงมีครรภ์ได้

สาเหตุที่เราต้องใช้น้ำมันฟู้ดเกรดนั้น มีเหตุผลสำคัญ คือ  เพื่อความปลอดภัย ดังนี้

  1. ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แทบจะไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหารจะไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหาร การเปลี่ยนไปใช้เชลล์ซึ่งเป็นน้ำมันประเภทFood Grade ที่ไม่มีพิษจึงให้ความอุ่นใจกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตด้านชื่อเสียง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น นี่คือการปกป้องชื่อเสียงที่สั่งสมมาด้วยความยากเย็นของผู้ผลิต และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านการประกันภัย
This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.