สิ่งที่ควรมองหาใน Personal trainer ที่ดี

มาตรฐานทองคำสำหรับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลคือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเช่นวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายสรีรวิทยาการออกกำลังกายกายภาพและหรือการฝึกกีฬา หลักสูตรสี่ปีนี้รับประกันระดับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และแนวทางการสั่งการออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสามารถลับๆล่อๆ กับข้อมูลประจำตัวของพวกเขา Personal trainer ดังนั้นให้ยืนยันเสมอว่าปริญญาวิทยาลัยเฉพาะของพวกเขาคืออะไร ปริญญารัฐศาสตร์ในระดับวิทยาลัยจะไม่ให้ข้อมูลเชิงลึก

Personal trainer ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลคือการรับรอง

แค่ได้รับการรับรองไม่เพียงพอเพราะมีใบรับรองการฝึกอบรมส่วนบุคคลที่แตกต่างกันหลายร้อยรายการ การรับรองหลายรายการเป็นการหลอกลวงที่สมบูรณ์ หากคุณมีเงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์ คุณสามารถขอรับการรับรองทางออนไลน์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ฝึกสอนของคุณได้รับการรับรองผ่านองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  ใบรับรองเหล่านี้หลายแห่งยังมีผู้ฝึกสอนในเว็บไซต์เพื่อค้นหาผู้ฝึกสอนในพื้นที่ใกล้คุณ

นอกจากนี้การรับรองแต่ละประเภทที่กล่าวถึงข้างต้นยังมีใบรับรองหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองของผู้ฝึกสอนมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าใบรับรองนั้นถูกต้องหรือไม่ Personal trainer ให้ไปที่เว็บไซต์และค้นหาว่าต้องมีข้อมูลประจำตัวใดบ้างจึงจะได้รับการรับรองและค้นหาขั้นตอนการทดสอบ ยิ่งมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำแบบทดสอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและเหนื่อยมากกับการรับรองที่ทำทางออนไลน์โดยเฉพาะ

Personal trainer ในการฝึกออกกำลังกายหรือไม่

ประสบการณ์การฝึกอบรมเต็มเวลาสองถึงสามปีควรเพียงพอสำหรับผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์กับประชากรที่หลากหลาย Personal trainer ที่ทำงานนอกเวลาควรมีประสบการณ์สามถึงห้าปี หากคุณมีอาการป่วยพิเศษหรือข้อกังวลด้านศัลยกรรมกระดูก ให้สอบถามว่าพวกเขามีประสบการณ์กับภาวะเฉพาะนั้นหรือไม่ รับข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าเฉพาะที่มีเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน ผู้ฝึกอบรมควรจะสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้ารายอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุ้นเคยกับความรู้และความสามารถของผู้ฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนควรเก็บบันทึกการออกกำลังกายของคุณ

Personal trainer ประวัติการรักษาของคุณเป็นระยะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ฝึกสอนของคุณมีประกันความรับผิดและพันธบัตรสโมสรสุขภาพ สถานออกกำลังกายที่ถูกผูกมัดจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณหากพวกเขาอยู่ภายใต้และคุณยังมีการออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้เหลืออยู่ในบัญชีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืน Personal trainer มีนโยบายการยกเลิกที่ชัดเจน ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน และนโยบายอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ นโยบายการยกเลิกยี่สิบสี่ชั่วโมงค่อนข้างเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมของเรา ผู้ฝึกสอนอยู่ในงบประมาณของคุณหรือไม่

This entry was posted in บริการ, สุขภาพ. Bookmark the permalink.