การปฏิรูปและซ่อมคอนกรีตที่ปรากฏการพังตัว

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

 • ยกปรับระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนํ้าหนักพร้อมกับแก้ไขปัญหาการพังตัวพื้นคอนกรีตในโรงงาน คลังเก็บของสินค้า
 • ยกปรับระดับท้องถนนคอนกรีตด้านในนิคมอุตสาหกรรม และถนนในโรงงานยกปรับระดับแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของฐานเครื่องจักร
 • งานฉีดวัตถุปกป้องความร้อนใต้ประทุน ถังไซโล ถังเก็บสารเคมี ท่อห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งห้องหับเก็บเสียง
 • แก้ไขความเสียหายที่บังเกิดกับโครงร่างโรงงาน คลังเก็บของพร้อมทั้งอาคารที่ทำงาน เช่น เสา คาน พร้อมด้วยซ่อมพื้นคอนกรีต
 • เพิ่มกำลังรองนํ้าหนักให้กับดิน ซ่อมแซมขั้นดิน ก่อนต่อเติมอาคารโรงงานไม่ก็วางเครื่องกลไก พร้อมทั้งลดแรงกระเทือนให้แก่ฐานเครื่องกล

ระบบสาธารณูปโภค

 • ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตรันเวย์แทกซี่เวย์ พร้อมทั้งลานจอดอากาศนาวา เพื่อให้ปรับความเอียงชันของผิวคอนกรีต พร้อมทั้งแก้ไขนํ้าท่วมขังที่ผิวคอนกรีต
 • ยกปรับระดับ เพิ่มศักยภาพในการรองรับนํ้าหนัก และแก้ไขการพังตัว พื้นคอนกรีตท่าเรือเป็นต้นว่า รางเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ พื้นคอนกรีตลานวางตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งทางขึ้นด่านชั่ง
 • ซ่อมขั้นดิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน พร้อมทั้งแก้ปัญหาการทรุดตัวของเค้าโครงรางรถไฟ ที่วิ่งผ่านชั้นดินอ่อน หรือบริเวณที่มีการขับเคลื่อนของดินด้านข้าง
 • ยกปรับลำดับชั้นผิวถนนคอนกรีตถนนไฮเวย์ คอสะพานให้มีความราบ หรือ ยกปรับความลาดสูงชันของผิวทางคอนกรีต
 • ซ่อมคอนกรีตที่หลุดร่อนหรือเสื่อมสภาพ เชื่อมประสานรอยแตกคอนกรีต (Concrete Repair)
 • เกร้าท์ติ้ง (Cement Grout) เพื่อจะจุดประสงค์ในการปิดฟื้นฟูโพรงเพิ่มความมั่นคงให้ชั้นดิน หายการรั่วไหลซึมของนํ้าให้แก่ ถนนไฮเวย์ อุโมงค์ทางลอด กำแพงกันดิน ท่อผ่าน พร้อมกับคอสะพาน
This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.