สิ่งที่บ่าวสาวจำเป็นต้องประสานงานหากมีวงดนตรีงานแต่งงาน

เพลงที่วงดนตรีงานแต่งจะนำมาเล่น มีส่วนสำคัญอย่างมากกับบรรยากาศภายในงาน ดังนั้นบ่าวสาวควรลิสต์รายชื่อเพลงที่ต้องการก่อนเบื้องต้น เพื่อให้วงดนตรีมีทิศทางและแนวทางในการเลือกเพลง โดยมากวงดนตรีจะมีเพลงต่าง ๆ ที่สามารถใช้บนเวทีในงานแต่งงานอยู่แล้ว อาจเพียงแค่ขอดูรายชื่อเพลงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบ่าวสาว และบางครั้งอาจมีเพลงที่ถูกขอให้เล่นบนเวทีด้วยเช่นกัน

ความพร้อมของสถานที่จัดงานสำหรับวงดนตรีสด เมื่อบ่าวสาวตกลงให้มีวงดนตรีงานแต่งงาน สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จำเป็นต้องจัดการคือ ควรสอบถามสถานที่จัดงานเกี่ยวกับความพร้อม ทั้งการจัดพื้นที่บนเวที และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ขนาดของพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการประสานงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์ด้วย

ประสานกับหัวหน้าวงดนตรีเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ดนตรีถือว่ามีบทบาทสำคัญในพิธี ดังนั้นวงดนตรีจึงควรรับทราบขั้นตอน และพิธีการต่าง ๆ ในพิธีไปพร้อมกันด้วย เพื่อจะได้สามารถเล่นเพลงให้เข้ากับพิธี หรือหากมีคิวต่าง ๆ ที่ต้องใช้ดนตรีเข้ามาประกอบ หัวหน้าวงดนตรีจะได้กำหนดเพลงต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า

ช่วงเวลาพักเบรคของนักดนตรี นอกจากการแสดงสดภายในงานแล้ว นักดนตรีจำเป็นต้องมีช่วงเวลาพักเพื่อเช็คอุปกรณ์และเตรียมตัวอีกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ดังนั้นในช่วงเวลานี้ บ่าวสาวควรเตรียมตัวประสานงานกับนักดนตรีหรือสถานที่จัดงานเพื่อทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นักดนตรีควรรู้ชื่อบ่าวสาว แขกผู้มีเกียรติ พิธีกร และคนอื่น ๆ ที่ต้องขึ้นเวที ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นขั้นต้นที่บ่าวสาวต้องประสานงาน หรือจัดหาผู้ประสานงานกับนักดนตรี เนื่องจากขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ จำเป็นจะต้องรันไปตามคิว ดังนั้นนักดนตรีหรือหัวหน้าวงควรทราบข้อมูลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนเสียก่อน

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.