Tag Archives: ไม้สัก

การชี้นำไม้สักมาใช้ประโยชน์กระทำประตูไม้สัก

ไม้สักนั้นอาจจะนำมานำไปใช้ได้มากมายหลากหลายแบบอย่าง ทั้งในงานก่อสร้างและงานฝีมือประเภทมากมาย  รวมถึงประตูไม้สัก ถึงแม้ว่าไม้สักจะเป็นไม้ที่มีราคามีราคา แต่ด้วยความสวยงามของเนื้อไม้ สมรรถนะขัดขวางตัวแมลง เห็ดรา พร้อมกับมีอายุใช้งานที่นาน จึงทำให้ความชื่นชอบในไม้สักยังมีมาอย่างสม่ำเสมอ โดยการชักนำไม้สักไปใช้งานนั้นก็ขึ้นกับอายุและสัดส่วนของไม้สักเองว่ามีขนาดย่อมไม่ก็ขนาดใหญ่ ซึ่งไม้สักที่เป็นขอนไม้ขนาดเล็กนั้นมักเอามาก่อสร้างเป็นบ้านขอนไม้ที่มีความคงทนถาวรและน่าพึงพอใจ หรือก็นำมาทำเป็นวงกบทางเข้าออกหน้าต่างซึ่งได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ทั้งที่ไม้สักที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่นั้น มักจะถูกเอามาก่อสร้างเป็นโรง บ้าน หรือไม่ก็ทำเป็นไม้สลักและ เครื่องเรือนไม้สัก ประตูไม้สัก ฯลฯ ไม้สักมักใช้สำหรับสิ่งที่ควรคงทนต่อสภาพอากาศไม่ดี คุณมักพบไม้สักที่ใช้เพื่อสิ่งต่างๆอาทิทางลาดเรือลานที่แจ้งไม่ก็เครื่องเรือนที่แจ้ง ไม้สักถือได้ว่ามีความคงทนถาวรมากดังนั้นจึงใช้สำหรับปูพื้นภายในร่มพร้อมทั้งแผ่นไม้อัดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่ม ผู้ก่อตั้งเฟอร์นิเจอร์มักใช้ไม้นี้ด้วยเหตุว่าใช้งานสบายพร้อมทั้งยังเป็นเพราะว่าน้ำมันจากธรรมชาติพร้อมทั้งการระวังรักษาที่มีอยู่ เนื่องมาจากน้ำมันธรรมชาติเหล่านี้อาจทนต่อสภาวะที่ลำบากบางอย่างได้เช่นอยู่นอกดินฟ้าอากาศที่หนาวจัดหรือหนาวจัด ความทนทานนี้โดยมากมาจากไม้ต้นที่มีอายุเยอะขึ้น แต่ถ้าไม้สักที่มีอายุน้อยกว่าที่ผ่านขบวนการอบแห้งที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มความคงทนถาวรได้เช่นกัน  

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on การชี้นำไม้สักมาใช้ประโยชน์กระทำประตูไม้สัก